Ole N. Negård Møbelfabrikk AS

Ole N. Negård Møbelfabrikk ASI 1949 startet Ole N. Negård, sammen med sin kone Margot, opp firmaet Ole N. Negård Snekkeri. Firmaet ble registrert i 1953, og i 1986 ble det gjort om til AS under navnet Ole N. Negård Møbelfabrikk AS. Bedriften har hele tiden hatt tilhold samme sted på Storås, med flere utbygginger gjennom tidene (se avisartikkel fra 1978), og har i dag ca 2000 kvadrat med produksjonslokaler.

Margot i produksjon 1978

Margot var også med i produksjonen, bildet fra avisartikkel i 1978.

Datteren Walborg Vullum har vært med i bedriften fra barnsben av og i 1994, da Ole N. Negård gikk av med pensjon, overtok svigersønnen Jon Vullum som daglig leder. Walborg og Jon Vullums to sønner, Arnt Olav og Magne Vullum, er også ansatt i bedriften. De startet som lærlinger og tok senere fagbrev som industrisnekker (Arnt Olav Vullum var den første i Norge som tok fagbrev som industrisnekker, se avisartikkel). Magne Vullum har nå tatt over som daglig leder, mens Arnt Olav Vullum har hovedansvar for produktutvikling og design.

I begynnelse ble det produsert forskjellige ting, det begynte med knakker til forsvaret og "Blåmann-vogner"(dukkevogner etter modell fra tegneserien Nils og Blåmann). Senere ble det kjøkkeninnredninger, dører, vinduer, før det gikk mer over i møbler. Først kommoder, så senger og andre møbler.

Kommode fra slutten av 60 tallet fortsatt i bruk i 2018

Kommode produsert på slutten av 60-tallet, som fortsatt er i bruk hos kunde.

I den senere tid har Ole N. Negård Møbelfabrikk AS blitt mer spesialisert og produserer i dag for det meste senger. Møblene er kjent for høy kvalitet med spesiell vekt på overflatebehandling av produktene.

Moderne og rasjonell produksjon med basis i godt håndverk, god kvalitetskontroll og leveringsnøyaktighet har gitt bedriften en kvalitetsprofil i markedet.